Nybörjarskola för gitarr

GITARRBUS

 

Gitarrbus är en gitarrskola i tre delar av Ulrik Lundström och Jan Utbult. Materialet startar från grunden och kan användas både enskilt och i grupp. Med Gitarrbus det blir musik redan från början. I böckerna kombineras svängigt material i olika stilarter med mer traditionella sånger. I Gitarrbus ges en bra grund för både notspel och ackordspel.

Noterna är stora och lättlästa och varvas med inspirerande illustrationer av Anna Zetterlund. Varje nytt moment presenteras i en ny låt och metodiken är väl genomtänkt. Med en tydlig och pedaogisk progression går Gitarrbus långsamt fram samtidigt som viktiga moment presenteras och tränas.

Alla tre Gitarrböckerna innehåller flera improvisationslåtar och "härmningslåtar" som gör gehöret till en självklar utgångspunkt.

Med varje Gitarrbus kommer en cd-skiva där alla låtar finns inspelade med välklingande kompbakgrunder i olika stilarter. Genom att spela tillsammans med skivan får eleverna en större musikalisk upplevelse och inspiration. Puls, formkänsla och spelstil är bara några av de områden där en klingande förlaga är ett överlägset hjälpmedel. För den som hellre vill ha låtarna i t ex mobilen eller datorn finns hela cd-skivans innehåll som ett album på Spotify och andra streamingtjänster.

I “stationerna” finns uppgifter för att öva och testa teoretiska kunskaper. I "stationerna" finns också rytmövningar och gehörsövningar som görs tillsammans med cd-skivan eller Spotify.

 
 

Gitarrbus 1


I Gitarrbus 1 av Ulrik Lundström och Jan Utbult läggs grunden för gitarrpelet, både med noter och med ackord.

Boken är indelad i sex olika delar. Tre delar med melodispel varvat med tre delar med ackordspel. I varje melodidel introduceras en ny sträng. Sist kommer jul- och sommarlåtar samt samspelsstämmor. Man kan med fördel hoppa i boken och arbeta parallellt med olika moment. I slutet av boken finns fyra sidor med samspelsstämmor till många av låtarna i boken. Samspelet kan utvecklas med stämmor, bastoner, ackord och melodi.

Gitarrbus 1 innehåller hela 55 låtar.

 
 
 

Gitarrbus 2

Gitarrbus 2 är en fristående fortsättning på Gitarrbus 1. Även denna del passar bra att användas både enskilt och i grupp. Här utvecklas spelet ytterligare med många olika spelsätt. För att det skall bli tydligt vilka olika moment är Gitarrbus 2 indelad i olika tydligt avgränsade delar samt jullåtar/sommarlåtar i slutet: Melodi och ackord, Skalor och stycken, Ackordspel, Tabulatur och kvintackord och Solospel. Även i Gitarrbus 2 uppmuntras till att inte ta allt i kronologisk ordning utan hoppa i boken och arbeta parallellt med olika moment.

Gitarrbus 2 innehåller 50 låtar.

 
 
 

Gitarrbus 3

I Gitarrbus 3 utvecklas både notspel, ackordspel, improvisation och tabulatur ytterligare. Boken är indelad i olika kapitel där varje kapitel behandlar olika moment och har sin egen progression. Man kan gärna hopp i boken och arbeta parallellt med olika moment. I Gitarrbus 3 blir det också fler musiktermer, noter och dynamiska beteckningar.

Gitarrbus 3 uppmuntrar till att spela med andra. Det finns spelstämmor till en del av låtarna och t.ex. kan en gitarrist spela melodin, någon annan ackorden med plockkomp och kanske ytterligare någon ackord med slagkomp.

Blandningen av låtar, tillsammans med de svängiga och välproducerade kompbakgrunderna gör att Gitarrbus 3 med fördel kan användas även som brevidspelningsmaterial eller repertoarsamling även till andra gitarrböcker som t.ex. "Gitarr.nu", "Gitarristen" och "Gitarren och jag".

Gitarrbus 3 innehåller 42 låtar.